8.třída ZŠ   

8.třída ZŠ

Doložka MŠMT 27 689/2017 dne 15. února 2018

BLUE ENGLISH 8, učebnice velká A5, měkká vazba 160 Kč
Pracovní sešit včetně audio CD 120 Kč
Problémy angličtináře na 2. stupni, METODIKA 220 Kč
Obsahuje didaktické pomůcky pro výuku mluvnice, testy.

   Webové stránky k učebnici :

www.anexpres.cz/8/town

www.anexpres.cz/8/houses

www.anexpres.cz/8/eatwhat

www.anexpres.cz/8/calendar

www.anexpres.cz/8/europe

www.anexpres.cz/8/yourself

www.anexpres.cz/8/myverbs

   Činnostní výuka mluvnice :

www.anexpres.cz/8/today

www.anexpres.cz/8/ing

www.anexpres.cz/8/can

www.anexpres.cz/8/must

www.anexpres.cz/8/do

www.anexpres.cz/8/does

www.anexpres.cz/8/did

www.anexpres.cz/8/didnot

www.anexpres.cz/8/forgot

www.anexpres.cz/8/haveyoubeen

www.anexpres.cz/8/pporpast

   Audio CD ukázky :


Zvuková ukázka pracovního sešitu.
Opakuje slovíčka, učí mluvnici.

   Projekt Tvořivá škola

Ukázky učebnic: