Milena Kelly   

PhDr. Milena Kelly

– autorka učebnic a celého projektu Angličtina Expres

Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obory historie-anglistika.

Od roku 1975 byla doktorandem Universite Paris 1, Pantheon-Sorbonne, obor historie contemporaine, získala Doctorat de IIIe cycle v roce 1977. V Paříži prošla úspěšně konkursem na stipendium nadace Artur Sachs na Harvardské univerzitě, díky tomu se stala postdoktorandem na Harvardské univerzitě.

V letech 1978-1981 na Harvardské univerzitě vyučovala češtinu a semináře o mezinárodních vztazích.

V létě 1980 absolvovala speciální program Introduction to Business for PhDs. Díky této přípravě pracovala pro počítačový průmysl v letech 1982-1989 postupně jako marketing support, technical writer, software developer.

Byla také soudní tlumočnicí pro jazyky angličtina-francouzština, angličtina-ruština.

Je autorkou učebnic pro dospělé:

 • 1990 Angličtina s bontonem
 • 1992 Czech for you, 1994 Tschechisch
 • 1994 druhé vydání Angličtiny s bontonem pod názvem Angličtina Expres
 • 1994 kurz Angličtina každý den 1. a 2.
 • 1995 Say it in English

V letech 1995 až 1998 byla Milena Kelly učitelkou angličtiny a dějepisu na základní škole, Jana Masaryka 21, Praha 2. Od té doby připravuje písemné i zvukové pomůcky pro výuku angličtiny na základní škole.

V letech 1996 – 2003 Milena Kelly napsala a vydala učebnice anglického jazyka od 4. do 9. třídy podle osnov vzdělávacích programů Základní škola a Národní škola:

 • Angličtina po písmenkách pro 4. ročník
 • Angličtina po slovech
 • Angličtina po větách
 • Red English
 • Blue English
 • Green English

Od roku 2005 byla Milena Kelly lektorkou Tvořivé školy, vyučovala kurzy a semináře činnostního učení angličtiny na 1. a 2. stupni ZŠ. Pro tyto semináře připravila řadu didaktických pomůcek, které jsou dostupné zdarma k jednotlivým ročníkům od 3. do 9. třídy ZŠ. Najdete je na těchto webových stránkách a odkazy na ně jsou v aktuálních vydáních učebnic.

V současnosti kurzy činnostního učení najdete na www.tvorivaskola.cz

Díky spolupráci s mnoha učiteli sestavila Milena Kelly nové učebnice pro Rámcový vzdělávací program. Tyto učebnice jsou představeny na těchto webových stránkách a můžete si je zakoupit:

 • ENGLISH 3 pro 3. ročník ZŠ
 • ENGLISH 4
 • ENGLISH 5 – zahrnuje změny v RVP od září 2013.

Učebnice zajistí, že i průměrně nadaný žák získá jazykovou úroveň A1 na 1. stupni ZŠ.

Nová vydání učebnic pro 2. stupeň vedou žáky postupně k dosažení jazykové úrovně A2:

 • ENGLISH 6 – Angličtina po větách
 • BLUE ENGLISH 8
 • GREEN ENGLISH 9

Zcela nová je učebnice pro 7. třídu zaměřená na výuku minulého a budoucího času:

 • PURPLE ENGLISH 7

Protože žáci na 2. stupni dosáhnou jazykovou úroveň A2, jsou dobře připraveni pro studium ke státní maturitě na středních školách (úroveň B1).

Nejen učebnice, ale i nová vydání pracovních sešitů pro 5. a 9. ročník ZŠ obsahují podklady pro nácvik testování žáků 5. a 9. tříd.

Od roku 2010 absolvuje Milena Kelly opakované studijní pobyty v Anglii a to i ve spolupráci se svojí dcerou Antonií, která získala bakalářský titul na University of the West of England Bristol, obor anglický jazyk-lingvistika.

Věnuje se intenzívně studiu nových technologií pro přípravu učebních pomůcek.

V letech 2013 – 2016 vyučovala Milena Kelly český jazyk na Anglo-American University v Praze. Jejími žáky byli převážně studenti z USA na semestrálním pobytu v Evropě.

Na základě těchto zkušeností vznikla nová učebnice:

 • CZECH LANGUAGE for LEVELS A1, A2.

V posledních letech pracuje Milena Kelly na doplňkových materiálech. Je to díky zájmu o publikace Doučujeme angličtinu 1a a Doučujeme angličtinu 2.