3.třída ZŠ   

3.třída ZŠ

Doložka MŠMT 21242/2014 dne 9. září 2014

ENGLISH 3 Učebnice, A5, pevná vazba 160 Kč
Pracovní sešit s audio na internetu 120 Kč
Pracovní sešit DYS s audio na internetu 120 Kč
Metodika s obrázky pro výuku 220 Kč
CD k Metodice, autorka čte pomalu a zřetelně učebnici 180 Kč
barvy, podst. jména, dvě domina, číslovky 90 Kč

   Pracovní listy :

colours

toys

farm

numbers

food

conversation

   Webové stránky k učebnici :

www.anexpres.cz/3/colours

www.anexpres.cz/3/toys

www.anexpres.cz/3/farm

www.anexpres.cz/3/numbers

www.anexpres.cz/3/food

www.anexpres.cz/3/conversation

   Činnostní výuka mluvnice :

člen neurčitý

množné číslo

člen určitý a zájmeno IT

IT IS, THEY ARE

zájmena HE, SHE, IT, THEY

   Ukázky audio nahrávky :


Zvuková ukázka učebnice a pracovního sešitu.
Zvuková ukázka metodiky.

   Projekt Tvořivá škola

Ukázky učebnic: