3.třída ZŠ : Člen určitý a zájmeno IT   

Člen určitý, zájmeno IT

učebnice ENGLISH 3 od Lekce 10 až do konce školního roku
Děti se postupně seznamují s podstatnými jmény a když mají jejich obrázek, říkají:
This is a …. I have a … nebo I´ve got a …
Učitel si o obrázek říká slovy: Please, give me the ….
Použije člen určitý, protože má na mysli ten určitý obrázek.
V těchto větách učíme použití členu jako vzor. Vyzývejte děti, aby věty opakovaly a samy obměňovaly.

Další stadium výuky jsou pokyny:
Please, put the …. in the box. …. on the farm. …. on the pond. Atd. Opatřete si krabici – a box.
Put it in the box. Put it on the farm. Put it on the pond. Atd.
U příslovečného určení místa je člen určitý, když máme všichni ve třídě na mysli to stejné místo.
Všechna podstatná jména bez rozdílu rodu v češtině jsou v angličtině nahrazována zájmenem it,
pokud nevíme jejich pohlaví, což u hraček a zvířátek z učebnice nevíme !!

Jak pokračuje školní rok, naskytují se tato prostředí: the farm
the table
the pond
the forest
the Chrismas tree
the sky


Jsou to dva papíry formátu A4, které je dobré zalaminovat a slepit průhlednou páskou.

Obrázky – podstatná jména. Ideální je obrázky zalaminovat!
Černobílé obrázky se prodávají s Metodikou na kartonovém papíře.
Barevné obrázky:

obrázky 1
a dog,
a pig,
a cat,
a doll,
a bell,
a teddy,
a ship,
a boat,
a plane,
a car,
a fish
obrázky 2
a cow,
a chicken,
a hen,
a rabbit,
a duck,
the sun,
the moon,
a mushroom,
a strawberry,
a squirrel,
a pear,
an orange,
a roll
obrázky 3
a tree,
a star,
a mouse,
an apple,
a mug,
a jug,
a pigeon,
a cake,
a rooster,
a house,
a flower,
a butterfly