Mluvnice   

Mluvnice

K jednotlivým učebnicím jsou přiřazeny pomůcky pro výuku mluvnice.

Některé pomůcky jsou postupně publikovány v Metodikách.
Bohužel vytištěná Metodika nemá flexibilitu webových stránek,
na druhé straně umožňuje poskytnout mnohem více informací.
Máte-li o výuku podle našich učebnic opravdu zájem,
doporučujeme kombinovat obojí: webové stránky a Metodiky.

Autorka učebnic vytvářela pomůcky pro semináře Tvořivé školy
od roku 2005. Čerpala ze svých vlastních zkušeností z výuky na
ZŠ a ze zkušeností Tvořivé školy s výukou matematice.

Výuka anglické mluvnice na základní škole je podobná výuce matematiky (dosud není zdaleka tak úspěšná). Danému problému chce žák porozumět, musíme mu umožnit do něho náhled. Pak je třeba „vzor“ mnohokrát procvičit, opakovat, vracet se k němu. Jenom slovíčka nestačí, slovíčka jsou cihly, ale z nich by se měl postavit dům. Jak se to dělá ukazuje výuka mluvnice. Pro většinu žáků na ZŠ je nejlepší výuka č i n n o s t í.


Naučte své žáky s pomůckami pracovat:

 

  1. Žáci si otevřou sešity a vezmou na vědomí, že věty napíší anglicky, pak česky, přehledně a pod sebe, aby byla možná snadná kontrola.
  2. Každý žák dostane rozstříhaný jeden řádek – to je snadné.
  3. Stanovíte si posloupnost ve třídě, tedy od koho kam budou jednotlivé příklady putovat. Tím je zaručen relativní klid, žáci pracují samostatně.
  4. Každý žák si rozstříhanou větu složí.
  5. Žák větu opíše anglicky, pod ni napíše český význam. Dysgrafici větu do sešitu nalepí a význam řeknou! Když učíte větu tázací nebo zápor, je dobré sestavit nejdříve větu oznamovací kladnou, tu napsat. Pak teprve sestavit větu tázací nebo zápor. Tak si každý uvědomí postup.
  6. Větu žák uloží zpět do obálky nebo sáčku, předá dalšímu. Začne pracovat na další větě.

 
Učitel je dostupný, když si žák neví rady. Povzbudí, poradí …. opraví.

Tento chlapec dostal rozstříhanou
celou stránku. Sestavil si vyprávění o
dětech a pročítá ho. Použil zájmena-
podměty a zájmena přivlastňovací.

ZŠ K Dolům, Praha 4 – Modřany