8.třída ZŠ   

8.třída ZŠ

Doložka MŠMT 27 689/2017 dne 15. února 2018

BLUE ENGLISH 8, učebnice velká A5, měkká vazba 160 Kč
Pracovní sešit s audio na internetu 120 Kč
Problémy angličtináře na 2. stupni, METODIKA 220 Kč
Obsahuje didaktické pomůcky pro výuku mluvnice, testy.

   Webové stránky k učebnici :

www.anexpres.cz/8/town

www.anexpres.cz/8/houses

www.anexpres.cz/8/eatwhat

www.anexpres.cz/8/calendar

www.anexpres.cz/8/europe

www.anexpres.cz/8/yourself

www.anexpres.cz/8/myverbs

   Činnostní výuka mluvnice :

www.anexpres.cz/8/today

www.anexpres.cz/8/ing

www.anexpres.cz/8/can

www.anexpres.cz/8/must

www.anexpres.cz/8/do

www.anexpres.cz/8/does

www.anexpres.cz/8/did

www.anexpres.cz/8/didnot

www.anexpres.cz/8/forgot

www.anexpres.cz/8/haveyoubeen

www.anexpres.cz/8/pporpast

   Ukázky audio nahrávky :


Zvuková ukázka pracovního sešitu.
Opakuje slovíčka, učí mluvnici.

   Projekt Tvořivá škola

Ukázky učebnic: