Projekt Tvořivá škola   

Projekt Tvořivá škola – české činnostní učení

 
Angličtina Expres byla jednou z 25 institucí v České republice, které byly vybrány ke spolupráci na projektu Tvořivá škola – střediska činnostního učení. Ředitelka Angličtiny Expres a autorka učebnic, PhDr. Milena Kelly, byla aktivní ve vzdělávání učitelů akreditovaným Ministerstvem školství od r. 1997.

PhDr. Milena Kelly se účastnila několika projektů Tvořivé školy jako lektorka a také vyškolila další lektory. Kurzy metodiky pro výuku anglického jazyka na základní škole pořádá Tvořivá škola po celé republice.
Přehled dosavadních projektů najdete na:

www.tvorivaskola.cz

Hlavním účelem projektů v letech 2005 – 2009 bylo šíření moderních činnostních postupů učení, které vedou k dobrému a trvalému pochopení učiva a motivují žáky pro celoživotní učení.
Projekty byly podpořeny z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR . Zaměření bylo na dobré zvládnutí učiva matematiky, fyziky, českého a anglického jazyka.
Pro projekty vytvořila PhDr. Milena Kelly učební materiály, které najdete na těchto webových stránkách.

 
Tvořivá škola staví na:

  1. odkazu J. A. Komenského,
  2. české prvorepublikové reformní pedagogice,
  3. zkušenostech úspěšných českých učitelů.

Jedná se tedy o předávání praxí ověřených metod a postupů učení.

Pro přípravu učebních pomůcek čerpala tedy PhDr. Milena Kelly z tohoto zdroje informací, stejně jako z odborné literatury z oborů:

  1. dětské psychologie,
  2. speciální pedagogiky,
  3. logopedie.

 
 
Cílem projektů Tvořivé školy je šíření tzv. činnostního učení, které vede přirozenou cestou k probouzení schopností žáků, k rozvoji jejich tvořivosti a logického myšlení.
Učivo se procvičuje na konkrétních příkladech a situacích, které přináší každodenní život, a tak má pro žáky osobní smysl. Činnostní učení žáky baví. Je tomu tak proto, že se při něm nikdo nenudí a každý má možnost být úspěšný. Přináší dětem radost, pocit uspokojení z pochopení učiva, podněcuje mysl žáků k aktivitě a vtahuje všechny žáky do výuky.

Předností činnostního učení je také to, že není určeno pouze úzkému okruhu dětí – díky aktivní práci všech žáků vede k přirozenému zapojení dětí jak nadaných, tak i dětí se speciálními potřebami učení.